Hoppa till innehåll
Kajsa Eldin, avtalsansvarig förhandlare för Serviceentreprenadavtalet

Två nya avtal tecknade med Kommunal

Serviceföretagen inom Almega har tecknat två nya kollektivavtal med fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De nya avtalen för serviceentreprenad- och hemserviceföretag sträcker sig över 32 respektive 33 månader med löneökningsnivåer på 5,4 procent, vilket även inkluderar pensionsavsättningar.

– Efter konstruktiva förhandlingar har vi enats med Kommunal om löneökningar inom den kostnadsram som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger Kajsa Eldin, avtalsansvarig förhandlare för Serviceentreprenadavtalet.

Avtalet för serviceentreprenad omfattar 35 000 medarbetare och Hemserviceavtalet, som berör anställda inom rut-branschen, omfattar 3 800 medarbetare.

– Vi ser också fram emot vårt gemensamma projekt med Kommunal, där vi framöver ska arbeta tillsammans för att få fler hemserviceföretag till vårt kollektivavtal, säger Adam Dobbertin avtalsansvarig förhandlare för Hemserviceavtalet.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.