Hoppa till innehåll
Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Nytt bowlingavtal med HRF

Almega Tjänsteföretagen har tecknat ett nytt kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Det känns givetvis bra att ha tagit ytterligare ett avtal i mål. Vi är nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter gemensamt kommit överens om, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet berör anställda på bowlinghallar och omfattar ett 40-tal medlemsföretag med totalt drygt 200 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.