Hoppa till innehåll

Information om Kommunals konfliktvarsel

Medlarna arbetar vidare och träffar regelbundet parterna med ambitionen att lägga ett bud som båda kan acceptera innan det första steget av varslet (nyanställnings- mertid- och övertidsblockad) träder ikraft 15 januari kl 10:00.

I detta utskick vill vi passa på att komplettera med information utifrån en del av de frågor vi får i vår konfliktjour.

Konfliktvarslen avser avtal E och F.

Varslets omfattning

Steg 1. Varslets första steg består av nyanställnings- mertid- och övertidsblockad. Mer information om vad det innebär och vilka som omfattas i tidigare utskick. (Inloggning krävs)

Varslet omfattar samtliga yrkeskategorier på Kommunals avtalsområde (avtal E och F), inte bara vårdbiträden, undersköterskor, boendestödjare och behandlingsassistenter med flera yrkeskategorier som arbetar direkt med kunder och brukare utan även kökspersonal, städ m.fl kringfunktioner/servicefunktioner inom Kommunals avtalsområde. Direkt berörda är Kommunals medlemmar, men varslet riktar sig till ”alla” medarbetare och arbetssökande. Kommunal kommer att vara uppmärksamma på hur arbetsgivare hanterar varslet, oavsett om det gäller deras medlemmar eller andra. Varslet i steg 1 har inget slutdatum.

Steg 2. Varslets andra steg är strejk, och omfattar ett antal uppräknade arbetsgivare.

I konflikten som utlöses 22 januari, om parterna inte enats innan dess, innebär varslet arbetsnedläggelse på ett antal enheter och preciserade tjänster. De företag och verksamheter som berörs har redan blivit kontaktade direkt av Vårdföretagarna. Har ni som företag inte blivit kontaktade omfattas ni i nuläget inte av denna del av konfliktvarslet.

Beredskap/jour

Frågor har väckts om hur jour och beredskap förhåller sig till övertid- och mertidsblockaden då ersättningen vid aktiv tid under dessa tider hanteras enligt mertids- eller övertidsersättningen i avtalen. Vår hållning är att denna tid redan ligger planerad för medarbetaren och får tas ut oberoende av det varsel som ligger. Medarbetaren har arbetsskyldighet för planerad tid och det påverkas inte av lagda varsel. Om åsikten skulle framföras att det är mertid eller övertid som berörs av varslet under denna tid får ytterst skyddsarbete beordras då det skulle vara risk för brukares liv och/eller hälsa att inte aktivt arbeta under jouren t.ex om brukaren påkallar hjälp.

Information till medarbetare

Vår rekommendation är att information om konflikten och vad den innebär sker från närmaste chef för att ge önskad effekt. Vi har dock tagit fram ett dokument som kan användas som komplement till den personliga informationen av chef. Information till medarbetare om konflikt  (worddokument), (Inloggning krävs)

PM om Praktisk konflikthantering – information till berörda företag, Almega 2020. (inloggning krävs)

 Kontaktuppgifter

Vi kommer att försöka lösa den uppkomna situationen så snabbt som möjligt för att konflikten inte ska bryta ut, vilket innebär att berörda förhandlare kommer att vara svåra att nå. Använd gärna Almegas konfliktjour, i första hand via telefon: +468 762 6080 alternativt vår mail konflikt@almega.se

Löpande information

Löpande information om konflikten finns på www.avtalsrorelsen.nu

Inloggning till Arbetsgivarguiden

När du loggar in i Arbetsgivarguiden fungerar det bäst med webbläsaren Chrome. Om du inte har någon inloggning skapar du den själv, klicka på länken under inloggningsrutorna. Du behöver ert organisationsnummer och medlemsnummer (finns på fakturan från Svenskt Näringsliv). Om du inte hittar medlemsnumret kan du mejla organisationsnumret till medlem@almega.se så hjälper vi dig.