Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Almega om pandemilagen: ”Olycklig oklarhet om företagsstöd”

Riksdagen beslutade idag att införa en tillfällig pandemilagstiftning. Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström anser att det är olyckligt att stöden till företagen inte konkretiseras i lagstiftningen som träder i kraft på söndag.

Överlag instämmer Almega i behovet av en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att minska smittspridningen av Covid-19.

En stor brist är dock att frågan om ersättning till branscher och enskilda företag som lider ekonomiska skada till följd av tillämpningar av lagen inte berörs, och hänvisning sker istället till rådande stödåtgärder och krispaket.

– Det måste vara glasklart för företagen vad som gäller kring ekonomiska ersättningar om deras verksamhet stängs ner. Företag måste veta vad som gäller om det ska finnas en chans till planering och anpassning av verksamheter, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Därför är det olyckligt att riksdag och regering inte konkretiserar detta i lagen. Nu riskerar friskvårdsanläggningar att stängas ned utan att snabbt få ersättning från staten. Friskvårdsanläggningar är redan hårt drabbade och när politiken avstår från att vara tydliga med att ge besked om vilken statlig kompensation företag kan få vid en nedstängning så skapar det onödig oro. Hittills har ersättningar till företagen kommit alltför sent och varit behäftade med för mycket byråkrati, vilket lett till onödiga jobbförluster, säger Andreas Åström.