Hoppa till innehåll
Nils Bergh
Nils Bergh, ansvarig avtalsförhandlare för Almega Tjänsteföretagen

Tjänste­företagen träffar tre nya kollektivavtal med Transport

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nya kollektivavtal med Transportarbetareförbundet inom områdena direktreklam, bilvård och terminal. De nya avtalen motsvarar löneökningar och ökade pensionsavsättningar på totalt 5,4 procent.

– Generellt har förhandlingarna varit lösningsorienterade och konstruktiva. Det känns bra att ha långsiktiga avtal på plats som är väl anpassade för branscherna och ryms inom de kostnadsramar som arbetsmarknadens parter tidigare har kommit överens om, säger Nils Bergh, ansvarig avtalsförhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalen för direktreklam samt bilvård löper från den 1 januari 2021 till den 30 juni 2023. För direktreklam gäller löne- och ersättningsökningar med 2,93 % från den 1 februari 2021 och 2,3 % från den 1 juli 2022, medan motsvarande procentsatser för bilvård är 2,79 % från den 1 februari 2021 respektive 1,99 från den 1 juli 2022 .

Avtalet för terminal löper från den 1 december 2020 till den 30 april 2023, och innebär löne- och ersättningsökningar med 2,89 % från den 1 december 2020 och 2,19 % från den 1 maj 2022.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.