Hoppa till innehåll
Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Fastighetsarbetsgivarna

Tjänste­förbunden tecknar nya kollektivavtal inom fastigheter

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna har tecknat nya kollektivavtal med Ledarna, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Det är glädjande att vi kommit överens med samtliga motparter om nya kollektivavtal inom fastigheter. Förhandlingarna har präglats av en vilja att uppnå hållbara villkor för både företag och medarbetare och vi är nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Avtalen omfattar tjänstemän i drygt 750 medlemsföretag med totalt omkring 13 500 medarbetare.

Almega Fastighetsarbetsgivarna är en bransch inom Almega och en arbetsgivarorganisation för fastighetsägare, fastighetsbolag, förvaltare, entreprenörer och bostadsrättsföreningar.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.