Hoppa till innehåll
Richard Orgård, tillträdande förbundsdirektör för Säkerhetsföretagen inom Almega och ansvarig avtalsförhandlare

Nytt säkerhets- och bevakningsavtal klart med Transport

Säkerhetsföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vissa av våra medlemsföretag har och kommer fortsatt vara drabbade av avmattningen i ekonomin och därför är tillfredsställande att på ett konstruktivt sätt avsluta i samsyn vid förhandlingsbordet. Säkerhetsföretagen kan nu fokusera på att leveranserna till kunderna kan ske på ett tryggt sätt under de kommande åren, säger Joachim Källsholm, ordförande för Säkerhetsföretagen.

Säkerhetsföretagen blir nytt förbund inom Almega vid årsskiftet och det nya avtalet har förhandlats och tecknats på uppdrag av Säkerhetsföretagen.

– Det har varit mycket stimulerande att utveckla villkoren för branschen tillsammans med Transport. Förhandlingarna har skett i konstruktiv anda och det är glädjande att vi tecknat ett avtal inom de ramar som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger Richard Orgård, tillträdande förbundsdirektör och ansvarig förhandlare för Säkerhetsföretagen.

Avtalet omfattar omkring 150 företag med omkring 17 000 medarbetare inom säkerhets- och bevakningsbranschen.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.