Hoppa till innehåll
3c8b91a0-1f12-43ce-8dfb-d123bd4b0996.jpg

Nytt kollektivavtal tecknat för tjänstemän

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har idag onsdag tecknat nytt kollektivavtal med Akademikerförbunden och Unionen (Gröna avtalet). Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader (1 december 2020 – 30 april 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har, tillsammans med våra fackliga motparter, i konstruktiva förhandlingar, tagit ansvar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Gunnar Ekbrant, ansvarig avtalsförhandlare på Almega Tjänsteföretagen. 

Avtalet omfattar ca 25 000 tjänstemän inom bland annat ekonomiska och juridiska tjänster, reklambyråer, resebyråer, biografer, mässor och event.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.