Hoppa till innehåll
Maria Gill, förhandlingsansvarig för Tidningsavtalet på Medieföretagen.

Nytt kollektivavtal för grafiker

Medieföretagen inom Almega har idag tillsammans med GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch träffat ett nytt tidningsavtal för grafiker. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total kostnadsökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Förhandlingarna kring det nya tidningsavtalet för grafiker har genomgående varit konstruktiva och det har funnits en gemensam vilja att åstadkomma bra villkor för såväl medarbetare som företag, säger Maria Gill, förhandlingsansvarig för Tidningsavtalet på Medieföretagen.

– Samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket vilket borgar för stabilitet, säger Maria Gill.

Medieföretagen har totalt omkring 600 medlemsföretag med närmare 36 000 anställda inom branscher såsom dagstidningar, tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributörer, filmproducenter, skivbolag och dataspelsföretag.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.