Hoppa till innehåll
Hans O Andersson Förhandlingschef på Medieföretagen

Nytt kollektivavtal för dagspress

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal för dagspress med Journalistförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har, tillsammans med vår fackliga motpart, haft konstruktiva förhandlingar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Hans O Andersson Förhandlingschef på Medieföretagen. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.