Hoppa till innehåll
40a51f68-ba60-4c4f-a8ca-ac43afa4bb36.jpg

Nytt avtal för tjänstemän på dagstidningar

Medieföretagen har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal med Unionen. Avtalet gäller för tjänstemän vid dagstidningar och sträcker sig över 29 månader (1 december 2020 – 30 april 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har, tillsammans med vår fackliga motpart, efter konstruktiva förhandlingar, tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Gabriella Forssell, ansvarig förhandlare på Medieföretagen. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.