Hoppa till innehåll

Nytt avtal för tjänstemän inom bemanning

Kompetensföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal med Akademikerförbunden och med Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har efter givande och konstruktiva förhandlingar, där alla parter tagit ansvar, tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Adam Dobbertin, ansvarig avtalsförhandlare på Kompetensföretagen. 

Avtalet med Akademikerförbunden innebär även att parterna kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att påskynda insteg på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. 

– Våra medlemsföretag är viktiga integrationsmotorer. Det är därför glädjande att vi tillsammans med Akademikerförbunden tillsätter en arbetsgrupp med syfte att gemensamt hitta lösningar för att ytterligare påskynda och främja insteg på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. 

Avtalen omfattar ca 27 400 tjänstemän inom rekrytering, omställning och bemanning.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.