Hoppa till innehåll
Joakim Josefsson, Almega

Nytt avtal för Revision och konsult­företag

Revision och konsultföretagen inom Almega Tjänsteföretagen har idag tillsammans med Unionen och Akademikerförbunden träffat ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet har en kostnadsökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi har, tillsammans med våra fackliga motparter, i konstruktiva förhandlingar, tagit ansvar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, säger Joakim Josefsson, ansvarig avtalsförhandlare på Almega Tjänsteföretagen. 

Revision och konsultföretagen inom Almega Tjänsteföretagen består av 183 medlemsföretag med ca 11 600 medarbetare. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.