Hoppa till innehåll
Johan Mann, förhandlingschef för IT&Telekomföretagen inom Almega

Nya kollektivavtal för telekom­företag

IT&Telekomföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för telekomföretag med fackförbunden Akavia, Ledarna, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och den totala kostnadsramen om 5,4 procent inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar.

– Målsättningen för bägge parter har hela tiden varit att komma i mål i samförstånd. Efter konstruktiva förhandlingar har vi nu säkrat avtal som ligger inom märket, alltså de ramar som arbetsmarknadens parter är överens om, säger Johan Mann, förhandlingschef för IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen sträcker sig över 29 månader och gäller från och med 1 november 2020 t o m 31 mars 2023.

Avtalen som träffats med Unionen samt de två akademikerförbunden Akavia och Sveriges Ingenjörer innebär löneökningar med 2,9 procent från den 1 november 2020 och 1,8 procent från den 1 april 2022. Ökade avsättningar till Flexpension sker därutöver med 0,3 procent från den 1 november 2020 och 0,4 procent från den 1 april 2022.

Det avtal som träffats med Ledarna är ett så kallat dialogavtal där lönebildningen sker lokalt utifrån verksamhetens och den enskilde medarbetarens utveckling. Ökade avsättningar till Flexpension sker med 0,3 procent från den 1 november 2020 och 0,4 procent från den 1 april 2022.

Telekomavtalet med SEKO innebär löneökningar med 2,7 procent från den 1 november 2020 och 2,0 procent från den 1 april 2022. Även enligt detta avtal sker därutöver ökade avsättningar till Flexpension med 0,3 procent från den 1 november 2020 och 0,4 procent från den 1 april 2022.

– Långsiktighet är en förutsättning för att våra medlemsföretag även fortsättningsvis ska stå sig i konkurrensen på en arbetsmarknad under snabb förändring. Därför är det väldigt positivt att vi har träffat ett kollektivavtal som sträcker sig över flera år, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen omfattar omkring 150 företag med närmare 20 000 medarbetare inom telekomsektorn.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.