Hoppa till innehåll
Anders Bergqvist, ansvarig avtalsförhandlare för Medieföretagen

Nya kollektivavtal för SVT, SR och UR

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för public service med Akademikerförbunden, Journalistförbunden samt Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och har en total kostnadsram om 5,4 procent som inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar.

– Förhandlingarna har varit lösningsorienterade och det har funnits ett samförstånd mellan parterna. Vi har tecknat avtal som ligger inom de ramar som arbetsmarknadens parter är överens om, säger Anders Bergqvist som varit ansvarig förhandlare för Medieföretagen.

I avtalen mellan Medieföretagen och Journalistförbundet samt Unionen är avtalsperioden 29 månader med ett totalt avtalsvärde om 5,4 %. Utrymmet utgör löneökningspotter på 2,9 % den 1 november 2020 respektive 1,8 % den 1 april 2022.

– Glädjande är att vi nu har moderna löneavtal med individuell lönesättning för samtliga motparter inom public service. Unionens gamla löneavtal med individgarantier är nu borta från och med lönerevisionen för 2020. Detta kommer skapa bra förutsättningar för en dialog mellan chef och medarbetare där den individuella lönesättningen är en viktig del, säger Anders Bergqvist.

I avtalet mellan Medieföretagen och Akademikerförbunden gäller sedan 2013 helt lokal lönebildning.

– Vi är övertygade om att de lokala parterna hanterar den extrema situation vi nu befinner oss i på ett rimligt och klokt sätt, säger Anders Bergqvist.

Avsättning till flexpension sker inom samtliga avtal med 0,3 % den 1 november 2020 och med ytterligare 0,4 % den 1 april 2022.

– Vi har också löst frågan om avslut av anställning för 68-åringar och äldre medarbetare. Nu blir det mycket mer odramatiskt både att avsluta en anställning eller att någon jobbar kvar efter 68 års ålder, säger Anders Bergqvist.

Avtalen omfattar bl a Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion med sammanlagt närmare 5 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.