Hoppa till innehåll

Avtal om fortsatt korttidspermittering med Unionen, akademiker­förbund och Ledarna

Den 21 december 2020 träffade Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna centralt kollektivavtal om fortsatt korttidspermittering för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbunden samt Ledarna. Uppgörelserna avser förbundens avtalsområden med ovanstående motparter och kompletterar tidigare träffade avtal om korttidsarbete.

I och med överenskommelsen är det nu möjligt att träffa lokala avtal om korttidspermittering som löper under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Reglerna om korttidsarbete finns detaljerat beskrivna i Almegas arbetsgivarguide  (inloggning krävs).

För att kunna utnyttja möjligheten till korttidsarbete behöver ni vara inkopplade på kollektivavtal och skriva ett lokalt avtal med era fackliga motparter. För er som är medlemmar och inte inkopplade på kollektivavtalet, se Arbetsgivarguiden, avsnitt 2, punkt 8. En arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (inloggning krävs).

Lokala avtal krävs

Här finns en mall för lokal överenskommelse (inloggning till Arbetsgivarguiden krävs) för tecknande av de lokala avtal som krävs. Mallen är framtagen i samverkan med motparterna. Om ni inte har några fackklubbar kontakta Unionens lokalavdelning och/eller respektive akademikerförbund och begär förhandling.

Utförliga svar om korttidsarbete finns i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs). Den uppdateras kontinuerligt.

Tillväxtverket beslutar om stöd

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stöd är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information.

Vi på Almega har, baserat på alla våra samtal med er, framfört våra synpunkter till Tillväxtverket, i syfte att förtydliga och förenkla rutiner, processer och regelverk så mycket som möjligt.

Angående avtal med övriga fackliga motparter

Gällande övriga fackliga motparter arbetar vi intensivt med att teckna avtal med dem också. Vi återkommer med information när dessa avtal är påskrivna.

Förbundsöverenskommelse om korttidsarbete för tjänstemän

Inloggning till Arbetsgivarguiden

När du loggar in i Arbetsgivarguiden så fungerar det bäst med webbläsaren Chrome. Om du inte har någon inloggning så skapar du den själv, klicka på länken under inloggningsrutorna. Du behöver ert organisationsnummer och medlemsnummer (finns på fakturan från Svenskt Näringsliv). Om du inte hittar medlemsnumret så kan du mejla organisationsnumret till medlem@almega.se så hjälper vi dig.