Hoppa till innehåll
Åsa Ramel, förhandlingsansvarig för Apoteksavtalet inom Almega Tjänsteförbunden

Almega Tjänste­förbunden tecknar nytt avtal för Apoteks­företagen

Almega Tjänsteförbunden bransch Apotek har idag tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer och Unionen träffat ett nytt avtal för anställda i Apoteksföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total kostnadsökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Våra förhandlingar med motparterna har varit lösningsorienterade med en gemensam vilja att komma överens och skapa bra villkor för både medarbetare och företag, säger Åsa Ramel, förhandlingsansvarig för Apoteksavtalet inom Almega Tjänsteförbunden.

Apoteksföretagen består av 14 medlemsföretag med närmare 1 900 anställda.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.