Hoppa till innehåll
Marcus Lindström, förhandlingschef Almega Saneringsföretagen

Nytt kollektivavtal för sanerings­branschen

Almega Saneringsföretagen har idag tillsammans med Fastighetsanställdas förbund träffat ett nytt kollektivavtal för saneringsbranschen. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar.

– Vi kan med glädje konstatera att vi kommit överens om ett nytt kollektivavtal för saneringsbranschen. Parterna har tagit gemensamt ansvar i konstruktiva förhandlingar och vi är särskilt nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket. Detta ger stabilitet och bra villkor för både medarbetare och företag, säger Marcus Lindström, förhandlingschef Almega Saneringsföretagen.

Saneringsavtalet omfattar 150 medlemsföretag med omkring 4 500 årsanställda som berörs av avtalet. Almega träffar flest avtal av alla arbetsgivarorganisationer och detta är det andra av totalt 130 avtal som Almegas förbund träffar i årets avtalsrörelse.

Almega Saneringsföretagen är en del av Almega Serviceföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag med totalt 1 300 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 55 000 personer.