Hoppa till innehåll

Reglerna kring att permitteringsstödet endast beviljas i nio månader under en 24-månadersperiod härrör från en tid långt innan en långdragen pandemi var ett faktum. Att tidsgränsen sattes till nio månader berodde på att olönsamma företag inte permanent skulle skyddas av statliga medel vid exempelvis en akut finanskris. När nu möjligheten till korttidsarbete försvinner vid årsskiftet riskerar istället många av Sveriges i grunden livskraftiga tjänsteföretag stå inför stora uppsägningar och i värsta fall också nedläggningar.

– Med tanke på de restriktioner som råder är vissa branscher i praktiken belagda med näringsförbud. Så länge kampen mot smittspridningen hindrar företag att bedriva verksamhet måste givetvis stödet för korttidsarbete förlängas, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Almegas beräkningar gjorda utifrån SCB:s arbetskraftsundersökning och statistik från Arbetsförmedlingen visar att cirka 35 000 anställda inom den privata tjänstesektorn redan sagts upp. Om permitteringsstödet försvinner riskerar ytterligare 60 000 anställda att förlora jobbet.

– Utan ersättning för korttidsarbete riskerar livskraftiga företag att gå under. Risken är överhängande att Sverige då har förlorat dessa arbetstillfällen för gott, säger Thomas Erséus.

Flera länder, såsom Tyskland och Österrike, har redan beslutat om att förlänga de statliga ersättningarna till företagen. I Almegas och Svenskt Näringslivs förslag till Sveriges politiska beslutsfattare ingår att niomånadersregeln avskaffas och att möjligheten till korttidsarbete förlängs till juni 2021.