Hoppa till innehåll

Hur går det för tjänsteföretagen?

– Tjänstesektorn har återhämtat sig från raset i våras men bara delvis. Tre års tillväxt raderades ut under krisen. I början av sommaren vände kurvorna tydligt uppåt men nu tycks återhämtningen ha bromsat in.

Är faran över eller kan det komma nya nedgångar?

– Nej, faran är inte över. Smittspridningen ökar igen och det är risk att det kommer krävas nya restriktioner som kan drabba delar av tjänstesektorn. Även om det inte blir ett nytt ras är risken stor att återhämtningen kommer av sig under hösten och vintern.

Graf över produktionsraset i tjänstesektorn

Återhämtningen har bromsat in och många riskerar att bli uppsagda när stödet för korttidsarbete upphör i december.

När är vi tillbaka i normalläge?

– Sannolikt dröjer det en bit in i på 2022 innan ekonomin är tillbaka på samma nivå som före krisen. I värsta fall kan det ta ännu längre.

Vad är de största riskfaktorerna för närvarande?

– En överhängande risk är vad som kommer hända på arbetsmarknaden när de sista statliga krisersättningarna fasas ut. 113 000 personer var korttidspermitterade i september. Det ligger i farans riktning att många av dem blir uppsagda när stödet för korttidsarbete upphör i december. På lång sikt är den största risken att smittspridningen leder till en långvarig internationell lågkonjunktur som kommer att drabba industrin och de exporterande tjänsteföretagen, framför allt inom företagstjänster och IT.

Hur skiljer sig tjänsteföretagens situation från övriga näringslivet?

– Väldigt många tjänster kräver att utförare och kund träffar varandra fysiskt. Tjänstesektorn är därför mycket känsligare för krav på social distansering än andra delar av näringslivet. Med tanke på rådande restriktioner råder det i praktiken alltjämt verksamhetsförbud för delar av tjänstesektorn.