Hoppa till innehåll

Avstämning av korttidsarbete efter tre stödmånader

Vi påminner om att företag som fått stöd för korttidsarbete ska kontakta Tillväxtverket för avstämning efter den tredje stödmånaden. Därefter beslutar Tillväxtverket om det slutgiltiga stödet för perioden. Det stöd som ni fått för korttidsarbete är preliminärt beräknat och ni kan bli återbetalningsskyldiga om stödet betalats ut med för högt belopp.

Den information som Tillväxtverket lämnat kring uppföljningen är hittills knapphändig men det finns några saker vi vill göra dig medveten om.

Vi informerar samtidigt om vad som gäller för företag som beviljats stöd och bedömer att det finns behov av förlängning av stödet.

Gör avstämning med Tillväxtverket i tid

Du som arbetsgivare måste göra anmälan till Tillväxtverket när det är dags för avstämning. Anmälan måste ske senast två veckor efter tredje stödmånadens utgång.

  • De företag som sökt stöd för mars ska enligt reglerna lämna in sin anmälan nu, men Tillväxtverket har meddelat att den första avstämningsperioden senarelagts till 16 – 30 juni.
  • För företag som sökt stöd med start för korttidsarbetet i april, ska anmälan för avstämning ske 1 – 14 juli.
  • För företag som sökt stöd med start för korttidsarbetet i maj, ska anmälan för avstämning ske 1 – 14 augusti.

Systemet för avstämning öppnar den 16 juni, se tillväxtverket.se. Skickas inte anmälan in i tid blir företaget återbetalningsskyldigt.När du skickar in anmälan om avstämning till Tillväxtverket ska alla dokument som Tillväxtverket behöver för avstämningen kunna redovisas. Bland annat lokala kollektivavtal om korttidsarbete eller, för företag utan kollektivavtal, skriftliga avtal med medarbetarna om korttidsarbete. Det behövs också en redovisning av hur korttidsarbetet faktiskt sett ut.

Avstämningen kan resultera i att företaget kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att företaget blir återbetalningsskyldigt av för mycket utbetalt stöd.

Faktorer som kan påverka stödet

Tillväxtverket har förtydligat att om ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att företaget inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar, kommer Tillväxtverket att reglera stödet och kräva återbetalning. Även koncernbidrag omfattas; bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Tillväxtverket har möjlighet att kontrollera om utdelningar har skett.

Den 14 maj förändrade Tillväxtverket sina regler gällande permitteringsstöd vid semester. Semesterdagar räknas nu som frånvaro och berättigar inte till stöd.

Det kan tillkomma fler krav som ni måste vara medvetna om för att inte bli återbetalningsskyldiga. Informationen på Tillväxtverkets hemsida uppdateras kontinuerligt, därför är det viktigt att följa verkets information och ta del av frågor och svar.

Stöd för ännu en period av korttidsarbete

De regler som styr korttidsarbete innebär att den första stödperioden kan beviljas för maximalt sex månader. För företag som har beviljats stöd och som bedömer att de behöver ytterligare stöd – utöver sex månader— kan förlängning beviljas av Tillväxtverket en gång för högst tre månader.

Den första sexmånadersperiodens längd påverkas inte av om medarbetare har semesterdagar under perioden.

En sådan ansökan om tre månaders förlängning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från det att den första stödperioden startade. Tillväxtverket anger på sin hemsida att en sådan ansökan görs i samband med avstämningen.

Läs mer om korttidsarbete i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Läs mer på Tillväxtverkets sida.

Inloggning till Arbetsgivarguiden

När du loggar in i Arbetsgivarguiden fungerar det bäst med webbläsaren Chrome. Om du inte har någon inloggning skapar du den själv, klicka på länken under inloggningsrutorna. Du behöver ert organisationsnummer och medlemsnummer (finns på fakturan från Svenskt Näringsliv). Om du inte hittar medlemsnumret kan du mejla organisationsnumret till medlem@almega.se så hjälper vi dig.