Hoppa till innehåll
Uppskjuten fakturering av medlemsavgift

Thomas Erséus om det ekonomiska läget

Sveriges företag och samhälle går just nu igenom den värsta krisen vi sett under vår livstid. Nio av tio varsel sker i tjänstesektorn. I en intervju kommenterar Almegas vd, Thomas Erséus, det ekonomiska läget och vilka åtgärder som är viktigast för en återstart av ekonomin.

Hur skulle du beskriva läget för Almegas medlemsföretag?

Det är ett oerhört allvarligt läge och det som vi upplever nu är den värsta kris som våra företag och hela samhället har sett under vår livstid. Tjänstesektorn är i fritt fall, det visar inte minst KI-barometern och Swedbanks inköpschefsindex. Tjänstesektorn står för 52 procent av BNP och 9 av 10 nya jobb har skapats i tjänstesektorn de senaste tio åren. Sedan den första mars i år så har även 9 av 10 varsel skett i tjänstesektorn. Det är ett allvarligt läge.

Vilka branscher har drabbats hårdast?

Det finns branscher som påverkats direkt av myndigheternas restriktioner som exempelvis resebranschen och hotell- och restaurangbranschen. Sedan finns det spridningseffekter till andra branscher. Det finns ett stort beroende av exempelvis städbolag som servar hotell- och restaurangnäringen, som nu blir av med sina uppdrag Dessutom finns det branscher som påverkas av att Sveriges gränser mot omvärlden har stängts och att internationell handel försvårats, det handlar främst om industri- och teknikkonsulter, IT-konsulter och bemanningsföretag. Jag skulle säga att de flesta branscher står inför stora utmaningar framöver.

Finns det någon bransch som klarat sig bättre?

Nu när många arbetar hemifrån så har vi tagit ett stort steg framåt gällande digitaliseringen. Så det är klart att inom IT- och telekom finns det företag som jobbar med den digitaliseringsresan och haft en relativt bra utveckling den senaste tiden. Men som jag sa tidigare så är det även många företag inom IT-sektorn som drabbats hårt av minskade inköp av konsulttjänster.

Vilka frågor är det som era medlemmar vänder sig till er med?

I början av året var det väldigt mycket smittorelaterade frågor, nu handlar frågorna mer om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vår telefonrådgivning servar tusentals företag i olika frågor – vi har ungefär åtta gånger så många samtal om arbetsbrist idag som förra året. Många frågor handlar också om hur man tar del av olika stödåtgärder.

Hur tycker du regeringen hanterat krisen?

Jag vill ge beröm till regeringen för hur man stängt ner samhället på ett balanserat sätt. Däremot var de ganska sena med att införa stödåtgärder. De åtgärder som först kom handlade främst om lån och ganska begränsade insatser. Till exempel var det bara tillåtet att korttidspermittera anställda upp till 60 procent vilket vi ansåg som otillräckligt eftersom många tjänsteföretag har drabbats hårt och behöver mer omfattande permitteringslösningar. Sedan har det kommit en del förändringar till följd av att regeringen  hörsammat våra krav. Nu har regeringen höjt permitteringsgraden till 80 procent vilket är positivt, men vi vill gärna se en möjlighet att permittera till 90 eller helst 100 procent. I våra nordiska grannländer kan man permittera till 100 procent och då får de som permitteras A-kassa, det är en modell vi borde ta efter.

Vilka åtgärder är viktigast för en återstart av ekonomin framöver?

Inom en snar framtid bör regeringen och myndigheterna börja lätta på olika restriktioner, förutsatt att det kan ske under kontrollerade former. För att ekonomin ska rulla igång igen krävs sedan åtgärder för att stimulera konsumtion och nyanställningar. Vi tycker att momsen på tjänster borde sänkas under en begränsad tid för att få fart på tjänstekonsumtionen. För att arbetsgivarna ska våga återanställa och nyrekrytera tycker vi att en långsiktig sänkning med minst 10 procentenheter av arbetsgivaravgifterna behövs, och att den bör omfatta alla företag.