Det råder katastrofläge i tjänstesektorn

Vikande efterfrågan, varsel och uppsägningar. Samtliga konjunkturindikatorer pekar rakt ned och frågar man företagen inom den hårdast drabbade tjänstesektorn blir bilden inte ljusare. Det visar den extra lägesrapport över det ekonomiska läget i tjänstesektorn som Almega har tagit fram med anledning av Coronapandemin.

Den privata tjänstesektorn svarar för 52 procent av Sveriges BNP och 47 procent av sysselsättningen På bara två månader har Coronaviruset försatt sektorn i en mycket allvarlig ekonomisk situation.

Det råder katastrofläge i tjänstesektorn och situationen tycks bara bli värre. Jämfört med finanskrisen slår dagens kris mycket bredare och drabbar såväl konsumentnära tjänster som företagstjänster extremt hårt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Under april uppvisade Konjunkturinstitutets tjänstebarometer det största raset någonsin. Besöksnäringen och bemanningsbranschen föll hårdast men i princip alla tjänstebranscher drabbades.

Av de tjänsteföretag som inte är besöksnäring eller handel har 40 procent tappat minst en femtedel av försäljningen och tittar vi framåt ser det mörkt ut. En stor majoritet räknar med fortsatt minskad efterfrågan åtminstone de närmaste tre månaderna, säger Patrick Joyce.

Krisen drabbar även kunskapsintensiva tjänsteföretag som arkitekter och tekniska konsulter av vilka 60 procent har förlorat befintliga uppdrag och 80 procent upplever vikande orderingångar. Något oväntat har även många företag inom vård och omsorg fått problem då planerade vårdbesök och operationer ställts in.

Situationen har även tvingat tjänsteföretagen att se över personalstyrkorna.

Nio av tio varsel om uppsägning som lagts sedan den 1 mars gäller tjänstesektorn och under de kommande tre månaderna väntas alla tjänstebranscher minska sin personal, säger Patrick Joyce.

Hårdast drabbade av varsel och nedskärningar är besöksnäringen och bemanningsbranschen. I början av april hade 55 procent av bemanningsföretagen varslat personal. Men även inom branscher som nyligen hade brist på arbetskraft – exempelvis datakonsulter och jurister – planerar nu 50 till 60 procent av företagen att minska sin personal.

Hela rapporten Det ekonomiska läget – Corona-uppdatering som bilaga här bredvid

För frågor kring rapporten eller ytterligare upplysningar om det ekonomiska läget i den privata tjänstesektorn kontakta:

Ingrid Hedenvind Brask, Kommunikationschef Almega
tel: 070 400 35 09

Dokument