Hoppa till innehåll

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn

Idag har riksdagen fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbats av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och våra åtta förbund har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

– Det är bra att riksdagen har fattat beslut om att inlemma hela tjänstesektorn i korttidssystemet. Att lämna stora delar av näringslivet utanför det här systemet vore osolidariskt, givet magnituden på den kris som hela näringslivet genomlider just nu, säger Thomas Erséus, vd Almega.

I ett akutläge som detta är det utöver systemet med korttidsarbete viktigt att stat, kommuner och regioner håller ingångna avtal med tjänsteleverantörer. Det gäller framförallt företag vars verksamhet finansieras av allmänna medel, som vårdföretag. Risken är annars stor att infrastrukturen runt sjukvården slås sönder och det vore väldigt allvarligt. Bemanningsbranschen drabbas hårt av neddragningar, framförallt inom industri, restaurang- och hotell och handel. Likaledes kunskapsintensiva IT- och teknikkonsulter som lider av fabriksstängningar inom fordonsindustrin. Det är därför mycket angeläget att även dessa arbetsgivare omfattas av stöd till korttidsarbete.

– Korttidsarbete kan delvis lindra coronakrisens skadeverkningar. Men utöver detta måste regeringen införa en möjlighet för krisdrabbade företag att kunna korttidspermittera sina anställda helt och hållet. I systemet med korttidsarbete ska arbetsgivaren fortfarande betala nära hälften av lönekostnaden. Det är ofta omöjligt för de tjänsteföretag som tappat nästan alla sina intäkter, avslutar Thomas Erséus.