Hoppa till innehåll

Regeringen har beslutat att utvidga stödet vid korttidsarbete vilket innebär att företag vid ekonomiska kriser av tillfällig karaktär kan minska arbetstiden för de anställda och att staten står för en del av lönekostnaden för den anställde. För företaget blir det en besparing då lönekostnaderna minskar samtidigt påverkas inte den anställde fullt ut då staten till viss del kompenserar lönebortfallet.

– Det är väldigt olyckligt att lagstiftningen om korttidsarbete inte redan finns på plats. Vi ser att företag kommer vara tvungna att säga upp personer inom en mycket snar framtid. Att lagstiftningen kommer på plats först i augusti ger inte mycket lättnad för våra medlemmar säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.