Hoppa till innehåll
fa56a58b-e47b-46fe-8ca8-3e6cf469fe12.jpg

Inför ett skatteuppskov för företag

Många företag påverkas negativt av coronaviruset. I längden kan hela näringslivet beröras, men de som riskerar att drabbas först av neddragningar är tjänsteföretagen. Detta gäller i synnerhet företag inom besöksnäringen, IT, bemanning och teknikkonsulter. Därför föreslår Almega i dag flera åtgärder för att mota coronakrisen, bland annat ett tillfälligt skatteuppskov för företag i de drabbade branscherna.

– Vid externa chocker är snabbhet och beslutsamhet viktigare än att hitta perfekta åtgärder. Hellre för mycket än för lite. Tjänsteföretag har i regel små buffertar och coronakrisen riskerar därför att slå hårt mot dessa bolag. Den främsta stimulansåtgärden som nu måste genomföras för företag är skatteuppskov med inbetalning av arbetsgivaravgiften. Det är en snabb och obyråkratisk åtgärd med hög träffsäkerhet. Detta kan minska risken för personalneddragningar, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Det vore även bra om politiken skyndsamt Inför ett likviditetspaket som gör det möjligt för företagen i de drabbade branscherna att överbrygga en tillfällig svacka i efterfrågan genom tillgång till krediter med långa löptider och låga kostnader. Almi företagspartner kan ges ett finansiellt tillskott och ett särskilt uppdrag att rikta stöd till företag i krisbranscherna, säger Andreas Åström.

Fyra punkter för att mota coronakrisen:

  • Inför ett tillfälligt skatteuppskov för företag i de drabbade branscherna. Det är en snabb och obyråkratisk lösning med hög träffsäkerhet och god förväntad effekt som prövats tidigare med framgång.
  • Inför ett likviditetspaket som gör det möjligt för företagen i de drabbade branscherna att överbrygga en tillfällig svacka i efterfrågan genom tillgång till krediter med långa löptider och låga kostnader. Almi företagspartner kan ges ett finansiellt tillskott och ett särskilt uppdrag att rikta stöd till företag i krisbranscherna.
  • Krispaket för omställning mot digitalisering och för klimatanpassning och kompetensutveckling. Kriser är ett bra tillfälle att göra nödvändiga strukturanpassningar så att konkurrenskraften och livskraften i branscherna stärks. Företag i krisbranscherna bör få stärkta möjligheter att ansöka om utvecklings- och omställningsmedel, till exempel från EU:s regional- och socialfond, men också genom särskilda satsningar från regeringens sida.
  • Slopa tillfälligt momsen på resor för framtida resebokningar och inför ett moratorium för skattehöjningar som slår mot resebranschen.
  • Korttidsarbete måste införas långt tidigare än 1 augusti.