Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och coronavirus

För dig som arbetsgivare kan coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställa till med problem på arbetsplatsen. Du kan ha medarbetare som utsatts för coronavirus, eller som är sjuka, och du kan ha medarbetare som är oroliga för att utsättas för smitta. Eller medarbetare som är satta i karantän utomlands. Det gäller tjänsteresor såväl som semesterresor.

Information om coronavirussjukdom

Medarbetare som har sjukdomssymptom och tror att hen har exponerats för coronavirus ska kontakta vården via telefon 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård, och ska även sjukanmäla sig till sin arbetsgivare.

Medarbetare som inte är sjuk men som tror att hen kan ha exponerats för coronavirus ska kontakta vården via 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning, och ska kontakta sin arbetsgivare innan medarbetaren kommer till arbetet.

Aktuell information finns på Folkhälsomyndigheten.se. Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmän information.

Dialog viktigt

Vi uppmanar arbetsgivare att hantera frågorna i en dialog mellan medarbetaren och dennes chef. Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i verksamheten. Det finns affärskritiska och även samhällsviktiga funktioner som inte kan stå still. Det finns många sätt att förebygga smitta och stilla oro, några exempel är information och kunskap samt att uppmana de anställda att följa de basala hygienråden: tvätta händer ofta, använda handsprit med mera.

Då arbetsgivarens olika beslut till stor del grundar sig i arbetsmiljöansvaret är dialogen med skyddsombuden viktig.

Medarbetare som kan ha utsatts för coronavirus

Medarbetare som varit på resa och kan ha exponerats för coronavirus har skyldighet att berätta det för arbetsgivaren innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Hen ska också kontakta vården via 1177 Vårdguiden för att få information om provtagning med mera. Samma gäller för den som exponerats för coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta.

Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om smittbärarpenning i Arbetsgivarguiden.

Sjuk medarbetare

Den medarbetare som är sjuk ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig statlig myndighet när det gäller smittskyddsfrågor.  Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt.  På myndighetens hemsida finns frågor och svar om coronavirus covid-19.

Ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön, både att undvika smittspridning och att hantera oro för smitta. Du kan besluta att medarbetare som vistats i ett av Folkhälsomyndigheten angivet riskområde stannar hemma från arbetet, för att minska oro för smittspridning på arbetsplatsen.

Ni kan komma överens om att medarbetaren som vistats utomlands i riskområde arbetar hemifrån under inkubationstiden, med lön som vanligt. Om anledningen till vistelsen var tjänsteresa uppbär medarbetaren lön även om hen inte kan arbeta hemma.

När arbetsgivaren beslutar att medarbetare ska vara hemma men inte kan arbeta hemifrån, ska lön som huvudregel ändå utgå.

Du som arbetsgivare är skyldig att göra en riskbedömning utifrån arbetsmiljöreglerna om smitta konstaterats, eller om det finns risk för smitta. Läs mer om hur det går till i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Planering av tjänsteresor

Håll dig informerad om UD:s rekommendationer om vilka områden UD avråder från att resa till.

Webinarie med Almega:
Risk för Coronavirus – råd till dig som arbetsgivare

Den 6 mars anordnar vi två korta webinarier där våra arbetsrättsjurister Mia Fransson och Sophie Thörne går igenom vad som gäller och hur du kan tänka som arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig

Läs mer

Läs mer under Frågor och svar om corona i A-Ö i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Läs om coronavirus covid -19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vård och provtagning:

1177 Vårdguiden, www.1177.se har information för patienter om coronavirussjukdom (covid-19). Den som känner sig sjuk och har vistats i riskområde för coronavirus ska kontakta vården per telefon för rådgivning.

Smittbärarpenning:

Information ges av Försäkringskassan, www.försäkringskassan.se,  sök på smittbärare.

Nationellt informationsnummer:

Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Reseinformation:

Information om vilka områden UD beslutar om avrådan från resor till vad gäller risk för coronasmitta finns också hos Folkhälsomyndigheten.