Hoppa till innehåll

Några saker som lyftes under mötet var fler åtgärder för att rädda jobb och företag, att det offentliga ska hålla sina ingångna avtal med näringslivet och vikten av ett öppet samhälle mot bakgrund av coronaviruset.

– Det är viktigt att vi så långt det bara går håller samhället öppet. Företag drabbas redan hårt av brutna produktionskedjor. För ett exportberoende land som Sverige ger det kännbara konsekvenser. Jag har framfört till statsministern att regeringen ska ha en stor eloge för att inte ha vidtagit panikåtgärder som att sätta delar av landet i karantän, införa utegångsförbud eller stänga skolor, avslutar Thomas Erséus.

– Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för 30 anställda i varje företag lindrar för de minsta företagen men hjälper inte de medelstora. Vi har framfört ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter med två tredjedelar i alla företag under fyra månader med ett tak på tre miljoner per företag. Det är helt nödvändigt för att undvika konkurser och rädda svenska jobb, säger Thomas Erséus, vd på Almega. 

 – Systemet för korttidspermittering räcker inte för de bolag där verksamheten har upphört helt. Ska vi rädda jobb och företag behöver vi bygga ut systemet och tillåta permitteringar med 80 och 100 procent. Inför också en möjlighet till korttidspermittering på heltid under tre månader med rätt till arbetslöshetsersättning för de permitterade, säger Thomas Erséus. 

 – Vi har lämnat fram krav på att regeringen klargör vad som gäller om korttidspermitteringar för offentligfinansierade verksamheter. Många av dessa företag levererar tjänster till kommuner, regioner och statliga myndigheter men är osäkra på om de kan permittera sina anställda. Vi förväntar oss också att det offentliga håller sina avtal gentemot företagen och under säger upp under tider av kris, säger Thomas Erséus.