Hoppa till innehåll

På gång i Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen närmar sig med stormsteg. Tuija Kivistö Ivarsson, arbetsgivarpolitisk expert och samordnare för Avtalsrörelsen 2020 på Almega, berättar om vad som är på gång just nu och hur avtalsrörelsen förväntas bli.

Snart går vi in i Avtalsrörelsen 2020. Almega har 130 kollektivavtal som ska förhandlas. Vad händer egentligen just nu?

– På många av våra avtalsområden har vi, arbetsgivarparterna, och facken börjat att växla yrkanden. Det innebär att båda sidor berättar om vad vi vill se för förändringar i kollektivavtalen. Här framför vi medlemsföretagens önskemål om branschvisa förändringar. Vi har även satt ut förhandlingsdatum. Våra första avtal kommer att vara klara i början/mitten av april, och sedan rullar det på.

Hur har vi förberett oss inför Avtalsrörelsen 2020?

– Under hela 2019 har det varit stort fokus på förberedelser. Vi har noga förberett oss internt, och externt tillsammans med våra delegationer. Varje avtalsområde har en delegation som består av representanter från våra medlemsföretag. Tillsammans med avtalsansvarig är det delegationen som förhandlar om kollektivavtalet. Under hösten har vi på Almega bjudit in medarbetare, avtalsansvariga, delegationer och våra förbundsstyrelser till avtalsupptakter. Här har vi bland annat tittat på scenarier, hur ser makroekonomin ut, tidplaner, samt pratat om hur är det att avtalsförhandla. Vi känner oss väl förberedda och rustade!

Hur kommer avtalsrörelsen 2020 att bli?

– Det är naturligtvis svårt att säga. Vi ser några utmaningar, exempelvis den extra låglönesatsning som LO-förbunden yrkat, och storleken på löneökningarna, förstås. Vi ser också att facken yrkar på ettårsavtal, medan vi från arbetsgivarsidan önskar fleråriga avtal. Det ger oss mer tid och utrymme att tillsammans jobba med avtalsutveckling och skapa mer attraktiva avtal, samt ha samsyn i viktiga utmaningar för våra medlemsföretag. Det som är positivt är att flertalet fackförbund yrkar på att fortsätta detta partsgemensamma utvecklingsarbete som har pågått de senaste fem åren. Här jobbar vi med frågor som är kritiska för våra medlemmar.

Vill du läsa mer om Avtalsrörelsen 2020?

På vår webbplats www.avtalsrorelsen.nu hittar du som medlem aktuell information om vad som händer på just ditt avtalsområde. Ditt färdigförhandlade kollektivavtal hittar ni sedan i Arbetsgivarguiden. På de större avtalsområdena kommer vi att bjuda in till webinars, där avtalsansvarig berättar om det färdiga avtalet.