Hoppa till innehåll

– Företagstjänsterna som höll uppe tillväxten i tjänstesektorn under 2018 har bromsat in kraftigt under våren och sommaren. Det gäller framför allt efterfrågan på arkitekter och tekniska konsulter. Även bemanningsföretag har mött en kraftigt minskande efterfrågan under hela året, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

– Bland informations- och kommunikationsföretagen växer fortfarande produktionen men i klart lägre takt än under 2018. Efterfrågan på datakonsult och programmeringstjänster har minskat kraftigt det senaste året vilket är oroande för framtiden, säger Patrick Joyce.

– Den fallande konjunkturen för företagstjänster beror framför allt på att efterfrågan från omvärlden, bland annat Tyskland, faller. Det drabbar både tjänsteexporten och exportindustrin som köper tjänster från tjänsteföretagen, säger Patrick Joyce.

Nedgången syns även i antal jobb. Sysselsättningen i tjänstesektorn växte med en dryg procent på årsbasis det andra kvartalet i år vilket är en halvering jämfört med 2018 och den lägsta sysselsättningsökningen sedan 2012. Tjänsteföretagens anställningsplaner för framtiden är de svagaste på fem år.

– Lejonparten av alla nya jobb i ekonomin skapas i tjänstesektorn. När tjänstesektorn viker så kommer det att få stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är stor risk att arbetslösheten kommer att öka betydligt i vinter, avslutar Patrick Joyce

Almegas tjänsteindikator ges ut fyra gånger om året och mäter hur produktionen, sysselsättningen och försäljningspriserna utvecklas inom alla branscher i den privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn är en snabb och tillförlitlig mätare av konjunkturen i branscher som tillsammans svarar för hälften av Sveriges BNP och sysselsättning.

Hos Almega och Almegas förbund samlas idag över 10 000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Dessa företag sysselsätter 500 000 medarbetare varje dag.