Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister