Hoppa till innehåll
TRR

Nu sänks avgiften till TRR

Från och med årsskiftet behöver inte Almegas medlemsföretag som är bundna av kollektivavtal betala någon premie till Trygghetsrådet (TRR).

Tack vare få uppsägningar har kapitalet i TRR de senaste åren ökat och uppgår idag till 9,5 miljarder. En bedömning av kapitalbehovet kommer att göras årligen för att ta ställning till huruvida avgiftsreduceringen ska behållas. Den ordinarie premien är 0,3 %.

Även avgiften till arbetarnas motsvarande omställningsstöd TSL rabatteras kraftigt.

Förutom att avgiften reduceras utökas möjligheten att få omställningsstöd. Omställningsstöd kan bl.a. ges då arbetstagare sägs upp p.g.a. sjukdom. Förutsättningen är att arbetstagaren accepterar uppsägningen och inte tvistar mot arbetsgivaren.