Hoppa till innehåll

Utan vinst tappar vi stora bitar av välfärden

Stora delar av det svenska välfärdssystemet äventyras. Tiotusentals förskolebarn, skolelever och patienter i Sverige kan få begränsad eller ingen alls tillgång till sin förskola, sitt gymnasium eller sin vårdcentral. Äldre människor kan tvingas lämna det äldreboende man själv valt, som man trivs med och som man kallar för ”hemma”. Tusentals anställda riskerar att förlora sina jobb om deras arbetsplatser avvecklas.

Varför är det så?

Regeringens utredning om välfärds­företag har utmynnat i ett förslag som gör det svårt för privata aktörer att erbjuda människor skola, vård och omsorg. Man vill begränsa företagens rättighet att gå med vinst. Vinst som används till att erbjuda bättre kvalitet och en tryggad service för oss som behöver den. Vi kallar det för Välfärdstappet och det är idag ett verkligt hot.

Välfärdstappet kommer att påverka dig.

Din möjlighet att välja bra vård, skola och omsorg och välja bort det du är missnöjd med minskar dramatiskt. Ditt val är inte längre ditt, utan någonting kommuner och landsting beslutar om åt dig.

Välfärdstappet skulle påverka hela kommuner och innebära stora samhällsförändringar. De kommuner och landsting som redan i dag har svårt att driva en kostnadseffektiv välfärd skulle få ta ansvar för ännu fler människor. Till en ännu högre kostnad.

Om regeringen fullföljer utredningen så påbörjar man en återmonopolisering av den svenska välfärden. Då öppnar man dörren för en utveckling där det är viktigare att det offentliga är huvudman än att välfärden håller hög kvalitet och bedrivs kostnadseffektivt. Ett angrepp på välfärds­företagen är ett angrepp på företagandet i stort.

Med Välfärdstappet vill vi visa hur utredningens förslag riskerar att påverka hela Sverige.