Hoppa till innehåll

Förtydligande avseende hantering av löneutrymme och insamlingsmodell Avtal 17

Almega har tecknat ett centralt treårigt kollektivavtal i bransch Spårtrafik med Seko, ST och Akademikerna vilket vi tidigare informerat om.

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,5 %.  I avtalsuppgörelserna gäller följande:
 

Avtalsår 1 (2017) avsätts:

  • 0,1 % av löneutrymmet till en omställningsfond/kollektivavtalsstiftelse för införande av omställningsersättning i samband med förlust av säkerhetsklassificering.
  • 0,2 % av lönesumman per den 1 maj 2017 till Flexpension i tjänsteföretag.
  • 2,1 % i löneöversyn. Utrymmet beräknas på fast kontant månadslön per den 1 maj. För Seko och ST gäller dessutom att den lägsta månadslön som används vid beräkningen är 24 000 kr.

Observera att den s.k. insamlingsmodellen, att den lägsta månadslön som används vid beräkningen är 24 000 kr, endast tillämpas i löneöversynen om 2,1 % och inte vid beräkning av 0,1 % till kollektivavtalsstiftelsen eller avsättningen om 0,2 % till flexpension.
 

Avtalsår 2 (2018) avsätts:

  • 0,2 % av lönesumman per den 1 maj 2018 till Flexpension i tjänsteföretag.
  • 1,9 % i löneöversyn. Utrymmet beräknas på fast kontant månadslön per den 1 maj. För Seko och ST gäller dessutom att den lägsta månadslön som används vid beräkningen är 24 528 kr.

Avtalsår 2 ska alltså den s.k. insamlingsmodellen, att den lägsta månadslön som används vid beräkningen är 24 528 kr, endast tillämpas i löneöversynen om 1,9 % och inte vid avsättningen om 0,2 % till flexpension.
 

Avtalsår 3 (2019) avsätts

  • 2,0 % i löneöversyn. Utrymmet beräknas på fast kontant månadslön per den 1 maj. För Seko och ST gäller dessutom att den lägsta månadslön som används vid beräkningen är 25 043 kr.

Ev. frågor avseende ovanstående kan besvaras av Pierre Sandberg, Madeleine Edberg och Anders Graneld

Almega Tjänsteförbunden
Bransch Spårtrafik