Hoppa till innehåll

Flex­pension Samhall

Överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag och andra avtalsändringar

Almega Samhallförbundet och Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna

Observera! Årets löneökningsutrymme är ännu inte fastställt. Löneökningsutrymmet förhandlas först i samband med 2017 års ordinarie avtalsförhandling. Detta AG-nytt avser en särskild överenskommelse som träffats innan 2017 års avtalsförhandling.

Överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag och andra avtalsändringar
Under våren 2016 varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension eftersom sådana överenskommelser träffats på andra delar av den privata arbetsmarknaden. Konflikten bröt aldrig ut för att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Avtal slöts 2016 utan flexpension. Tvistefrågan kvarstod dock. Under hösten och vintern har parterna förhandlat fram denna överenskommelse för att lösa frågan.

Parterna inom avtalsområdet har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag. Samtidigt har parterna kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017, se nedan. Detta har gjorts i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer m fl. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension undanröjd mellan parterna.

Överenskommelsen och tidpunkter då avtalsändringarna börjar gälla

Från och med 22 februari 2017 gäller
1. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
2. Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist

Från och med den 1 november 2017 gäller dessutom
3. Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
4. Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
5. Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår (förändringen gäller inte Samhallförbundets avtal, vi har redan reglerat det i avtalet på annat sätt)
6. Förändrade regler om anställningsformer
7. Förändrade regler om beredskap
8. Ny förhandlingsordning vid rättstvister

Flertalet förändringar träder inte i kraft förrän den 1 november 2017. Utförlig information om de ändringar som träder i kraft den 1 november kommer att skickas ut under hösten 2017.

För dig som arbetsgivare innebär överenskommelsen i första skedet att du behöver ta ställning till om det i ditt företag ska vara möjligt att avstå från Flexpension i Tjänsteföretag.

Kontakta gärna avtalsansvariga för ytterligare information

Åsa Ramel och Per Gradén