Hoppa till innehåll

Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut

    Kapitel

RUT-avdragen har ökat med en procent i år, en klart lägre ökning än tidigare, då det varit tvåsiffriga tal.

Almega presenterar idag nya siffror som visar hur regeringens halvering av rut-avdraget har slagit hårt mot rut-sektorn. För hela 2016 förväntades en tillväxttakt på 15 procent, men under perioden januari till och med juli 2016 har dock genomsnittstillväxten i rut-sektorn bara varit en procent.

”I rut-branschen skapas många nya jobb som många unga utan arbetslivserfarenhet, och många nyanlända utan omfattande utbildning, kan ta och därmed få den första viktiga raden på sitt cv. Därför är det olyckligt att regeringen strypt branschens tillväxt och att rut-branschen inte får samma goda möjligheter att utvecklas som man hade förut”, säger Almegas VD Anna-Karin Hatt.

Efter en svag början på 2016 syntes under augusti och september 2016 en markant ökad tillväxttakt i rut-branschen, vilket sammanfaller med beslutet att utöka rut-avdraget så att det också omfattar flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och trädfällning.

”Den tydligt ökade tillväxttakten vi sett i rut-branschen under hösten beror på utvidgningen av rut-avdraget till de nya tjänsterna, men den ökningen döljer samtidigt ett fortsatt stort tapp för de traditionella rut-tjänsterna. Det finns en stor risk att de traditionella rengöring-, underhåll- och tvättjänsterna faktiskt upplever en negativ tillväxt just nu”, säger Anna-Karin Hatt.

Rapporten som Almega tagit fram innehåller unika siffror som visar att antalet rut-utförare har minskat med drygt 10 procent i år.

”I början av året gjorde flera bedömare invändningen att halveringen av rut-avdraget inte lett till sämre branschutveckling. Nu har vi svart på vitt att utförarna blivit betydligt färre och att tillväxten i de traditionella rut-tjänsterna varit näst intill obefintlig.”

Framsida.JPGLäs Almegas lägesrapport om utveckling i rut-branschen här (länk)