Hoppa till innehåll

Rapport: RUT 2015

    Kapitel

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avmattning. I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och granskar vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Regeringens tänkta halvering av RUT-avdraget kan få ödesdigra konsekvenser för den bransch som idag sysselsätter 20 000 svenskar.

-Regeringen menar att halveringen endast skulle påverka en liten grupp köpare, men ser man till de faktiska konsekvenserna av systemförändringar för RUT-avdraget kommer det att påverka hela branschen mycket negativt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Rapporten tittar på fallet med det danska hemserviceavdraget, som likt RUT hade en stark positiv utveckling till man började justera reglerna. Lika snabbt som branschen hade uppstått så försvann den. Det danska Näringsdepartementet utredda orsakerna. Enligt Ulf Lindberg visar det att förändringar i sig, snarare än förändringens innebörd, är problematiskt för branschen

-Om systemet uppfattas som osäkert eller föränderligt flyr både kunder och företagare. Som vi kan se från det danska exemplet så var det just regelförändringar som sänkte branschen. I Sverige skulle det innebära att tusentals svenskar åter skickas ut i arbetslöshet eller svartarbete.

RUT-avdraget har varit en succéreform för grupper som stått långt ifrån arbetsmarknaden – därför påverkas branschen i stor utsträckning av höjda arbetsgivaravgifter för unga.

-Drygt hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 25 procent är under 26 år. Unga stannar i genomsnitt kortare tid i branschen och med höjd arbetsgivaravgift finns det få incitament att anställa någon under 26, berättar Ulf Lindberg.