Hoppa till innehåll
Rapporter

Kunskapsintensiva tjänste­företag och samhällets FOI-satsningar

    Kapitel

Kunskapsintensiva Tjänsteföretag (så kallade KIS-företag) har blivit allt viktigare för den svenska ekonomin. Dessa företag representerar kunskap och innovationskapacitet som inte till fullo nyttjas av det offentliga stödsystemen för Forskning och Innovation (FoI, som i denna rapport kan ses som liktydigt med FoU).

KIS-företag är företag som har ett stort kunskapsinnehåll i sitt erbjudande samt säljer tjänster snarare än varor. KIS-företagen jobbar ofta, men inte alltid, nära varuproducerande företag. FoI inom tjänstesektorn handlar t ex om kundens roll, om affärsmodeller, samhällsbyggande om logistiklösningar och mycket annat som inte är varuutveckling. Tjänsteinnehållet ökar och kunskapsnivån i tjänsterna ökar trendmässigt. Exempelvis erbjuder fordonstillverkare allt oftare en avancerad transportlösning istället för ett fordon.

Syftet med rapporten är att översiktligt kartlägga var kompetensen inom tjänstesektorn finns samt belysa hur fördelningen av offentligt FoI-stöd ser ut. Syftet med rapporten är även att lyfta fram de restriktioner som hämmar möjligheten för KIS-företag att bidra till samhällsnyttig FoI. Avslutningsvis är syftet att lyfta fram några konkreta åtgärder som kan leda till att KIS-företagen bättre och mer direkt kan bidra till mer tillämpad FoI som kommer samhället till del.

Denna rapport är författad av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Almega, branschorganisation för Sveriges tjänstesektor.

Kontakt: Fredrik Bergström, ek dr, Affärsområdeschef WSP och Anna Brunlöf, konsult WSP
Uppdragsgivare: Almega