Hoppa till innehåll

Återbetalning av AFA-premier

Företag som under 2007 och 2008 hade ett gällande försäkringsavtal i Fora, fick under november/december 2012 samtliga tidigare inbetalade AGS-premier återbetalade för de två nämnda åren.

Parterna, Svenskt Näringsliv samt LO, har senare beslutat att en motsvarande återbetalning av AGS-premier även ska göras avseende åren 2005 och 2006. Arbete för att kunna genomföra denna återbetalning pågår inom Fora och AFA Försäkring. Återbetalningen för de två åren är planerad att kunna ske under senhösten 2014, troligen under november månad. Den totala återbetalningen för de berörda företagen kommer att uppgå till 6-7 mdr kronor.

Det undersöks för övrigt också om förutsättningar kan finnas för en motsvarande utbetalning avseende även 2004. Detta får vi dock återkomma till i ett senare skede när vi har mer uppgifter att tillgå.

De företag som önskar få en uppfattning om vad återbetalningen för åren 2005 och 2006 skulle komma att uppgå till för det enskilda företaget, kan multiplicera de slutlönesummor som rapporterats för de respektive åren 2005 och 2006 med den premiesats som gällde för dessa år, 1,44 procent.

Ytterligare information lämnas av Per-Olof Adérian och Dina kontaktpersoner.