Hoppa till innehåll

Sveket – så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

    Kapitel

Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar risk för en kostnadschock för företag som har ungdomar anställda efter valet 2014.

Sverige har i ett nordiskt perspektiv hög ungdomsarbetslöshet. Att i det läget höja kostnaden för anställda som är 25 år och yngre med mellan 14 och 19 procent kommer att få ödesdigra konsekvenser för den grupp som ofta beskrivs som längst ifrån arbetsmarknaden.

Syfte med denna korta rapport är att beskriva hur unga kommer att drabbas av en höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar, vilka branscher som främst kommer att påverkas samt hur stora de ökade kostnaderna1 blir.

Den borgerliga alliansen gick till val 2006 med löftet att sänka arbetsgivaravgifterna för den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn. Syftet med reformen var att öka sysselsättningen bland de grupper som stod längst ifrån arbetsmarknaden. På grund av EU:s statsstödsregler fick regeringen problem med att genomföra förslaget. Skälet var att EU endast accepterade att nedsättningen omfattade små- och medelstora företag2. Mot den bakgrunden valde regeringen att inte genomföra förslaget. Som ett alternativ beslutade man istället att sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

Nedsättningen har till dags datum genomförts i två olika steg.

  • Den 1 juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för personer 18-24 år från 32,42 procent till 22,11 procent.
  • Den 1 januari 2009 sänktes arbetsgivaravgifterna ytterligare till 15,49 procent. Samtidigt utvidgades sänkningen till omfatta personer som under året fyller 26 år och yngre. I budgetpropositionen inför 2014 har regeringen föreslagit att ytterligare förändringar införs från och med den 1 juli 2014.
  • För personer som under året fyller 23 år eller är yngre sänks arbetsgivaravgifterna från 15,49 procent till 10,21 procent.
  • För personer som under året fyller 24 år till och med personer som under året fyller 25 år bibehålls arbetsgivaravgifterna på 15,49 procent.
  • För personer som under året fyller 26 år höjs arbetsgivaravgifterna från 15,49 procent till 31,42 procent

1 Beräkningarna över ökade kostnaderna vid höjda arbetsgivaravgifter är baserade på det förslag för arbetsgivaravgifter som regeringen la i budgetpropositionen för 2014.

2 Definitionen av små- och medelstora företag i EU är företag med mindre än 250 anställda.