Hoppa till innehåll

Nytt medlemserbjudande om grupp­försäkring

Vi erbjuder nu alla medlemsföretag en frivillig gruppförsäkring genom försäkringsbolaget If.

Almega har slutit ett ramavtal med försäkringsbolaget If om en gruppförsäkring som alla våra medlemsföretag kan ansluta sig till. De försäkringar som ingår i ramavtalet med If är livförsäkring med barnskydd, trygghetskapitalsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring. Läs mer om gruppförsäkringen och villkoren på www.if.se/almega