Hoppa till innehåll

Kunskap för konkurrenskraft- Bättre villkor för närings­livets investeringar i kompetens­utveckling

    Kapitel

Hur ska ett högkostnadsland som Sverige klara sig i den internationella konkurrensen? Ett givet svar är genom att konkurrera med kunskap och innovationer, inte med låga löner. Denna strategi kräver goda villkor för näringslivets kunskapsinvesteringar. Utbildning på företagen har fördelen av att kunskapen direkt kan komma till nytta. Personalutbildning är också ett viktigt komplement till det formella utbildningssystemet och till satsningar på forskning och innovation genom höjd mottagarkompetens.

Det senaste decenniet har emellertid personalutbildningen inte hängt med i övergången till en allt mer kunskapsorienterad ekonomi. En anledning är att redovisningen har formats i ett renodlat industrisamhälle och har haft svårt att anpassa sig till näringslivets strukturomvandling. En annan anledning är att näringslivets kunskapsinvesteringar hämmas av en rad marknadsmisslyckanden. Sverige har lärdomar att hämta från de länder som infört skatteavdrag för företagens kunskapsinvesteringar. Ett sådant avdrag behöver inte kosta mycket för att ge goda resultat.