Hoppa till innehåll

Uppräkning av fribrev inom ITP2

En förbättrad konsolidering inom den förmånsbestämda ITP 2-försäkringen gör att Alecta nu kan räkna upp fribreven den 1 januari 2014 med 3,35 procent. Uppräkningen motsvarar förändringen av KPI (konsumentprisindex) under perioden september 2010 t.o.m. september 2012. Eventuell negativ utveckling av KPI under perioden september 2012 t.o.m. september 2013 får avräknas vid uppräkningen. Kostnaden för uppräkningen uppgår till ca 6,3 miljarder kronor. Finansieringen sker genom fördelning av återbäringsmedel. För det fall det finansiella läget påtagligt skulle komma att försämras under året, kan beslutet om uppräkning omprövas.