Hoppa till innehåll

Privata investeringar i friskolor

    Kapitel

Almega har låtit granskat fem årsredovisningarna (2006-2010) från de tio största friskolekoncernerna och tagit fram tabeller på vinst, utdelningar, upplåning, investeringar, omsättning och nyemissioner. På senare tid har några större friskoleföretag, eller rättare sagt utbildningskoncerner, vuxit fram. Dessa har tagit in betydligt mer kapital i extern finansiering än vad de delat ut i vinst.

I debatten idag anklagas ofta friskoleföretagen för att ta ut höga vinster och att därmed skattemedel går till privata näringsidkares fickor utan att nödvändiga investeringar görs. Denna granskning sätter detta i relation till vad företagen investerar i sin verksamhet – både i relation till rörelseresultat, men också i relation till insatt externt kapital.

Läs rapporten (pdf)