Hoppa till innehåll

Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
14 juni 2013

Läs remissen