Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

Almega ser över remissen och inkommer med svar

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

31 oktober 2017


Länk till remiss