Remittering av betänkandet SOU 2017: 39 Ny dataskyddslag

Almega har tillsammans med IT&Telekom och Vårdföretagarna fått erbjudande om att besvara remissen

Almegas synpunkter är omhändertagna genom Svenskt näringslivs yttrande. Vi ansluter oss således till  Svenskt näringslivs yttrande

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 september 2017


Länk till remiss

Läs remissen på regeringen.se