Helene Hellström Persson

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen, Innovationsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 38
Mobiltelefon: +46 70 345 69 38
Epost: helene.hellstrom-persson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm