Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Almega Utbildningsföretagen har beretts möjlighet att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Regeringskansliet


Svar senast

2 juli 2018


Länk till remiss

Länk till remissen