Hoppa till innehåll

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

Almega har beretts tillfälle att lämna ett remissyttrande över rubricerade frågor inom konnektivitetsområdet (dnr Fi2023/01693).

Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn. I över 100 år har vi medverkat till att skapa hållbara villkor i hundratals branscher på framväxt. Under alla dessa år har vi varit en trygg punkt för de företag som velat vara goda arbetsgivare, utan att göra avkall på lönsamhet. I dag representerar vi över 11 500 företag i ett 60-tal branscher som sysselsätter över en halv miljon medarbetare. Hos oss samsas nya branscher sida vid sida med mer etablerade branscher som vuxit sig starka inom vår organisation över tid.

Almega instämmer i de synpunkter som TechSverige har lämnat på rubricerad PM och har inget ytterligare att tillägga.

För Almega

Fredrik Östbom, Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
21 augusti 2023

Remissvaren inkomna till Finansdepartementet

Kontaktperson

Fredrik Östbom

Chef Näringspolitik och Opinionsbildning

Stockholm

+46 8 762 68 92 +46 73 059 69 96 E-post

Läs mer